MUT-CAN

System MUT-CAN zbudowany jest w oparciu o sterownik obiektowy STO4 i rodzinę modułów dodatkowych : moduł wyjść przekaźnikowych Rel8, moduł wejść cyfrowych Opto12, moduł wejść analogowych z optoizolacją Ang8, moduł wejść analogowych Ang12 , moduły przemysłowych ekranów dotykowych itp. Sterownik obiektowy STO4 zbudowany jest z typowych modułów standardu PC/104. Typowość zastosowanych modułów standardu PC/104 daje użytkownikowi gwarancje dostępności na rynku wysokowydajnych modułów oraz zapewnia nieustanny rozwój zainstalowanego systemu poprzez rozbudowę sterownika STO4 o nowe moduły (przetworniki A/D , video, GPS, GSM/GPRS itp.) oferowane przez wielu światowych dostawców. Systemy autmatyki złożone ze sterownika STO4 lub z sieci sterowników STO4 wraz z modułami dodatkowymi (Rel8, Opto12, itp) pozwalają zrealizować dowolny projekt systemu sterowania zdalnego i monitoringu

 

 

STO4

Sterownik obiektowy STO4 jest elementem  systemu sterowania zdalnego i monitoringu obiektów zasilania sieci trakcyjnej 3kV MUT-CAN.  Do każdego sterownika STO4 możne być dołączone do 512 modułów dodatkowych systemu MUT-CAN. Sterowniki STO4 mogą tworzyć bardziej skomplikowane konfiguracje łącząc się miedzy sobą lub z innymi sterownikami poprzez zredundowaną sieć kolejowy_ CANBUS...  

 

Rel8

Moduł 8 wyjść przekaźnikowych Rel8 jest elementem systemu sterowania zdalnego MUT-CAN. Moduł Rel8 zawiera 8 niezależnych wyjść przekaźnikowych. Każde wyjście przekaźnikowe posiada styki zwierne i rozwierne. Komunikację ze sterownikiem obiektowym STO4 umożliwia interfejs CANBUS...

 

Opto12

Moduł 12 niezależnych wejść transoptorowych AC/DC na napięcie 230V RMS jest elementem systemu sterowania zdalnego MUT-CAN. Komunikację ze sterownikiem obiektowym STO4 umożliwia interfejs CANBUS ...

 

Ang8

Moduł 8 wejść analogowych z optoizolacją . Ang8 jest elementem systemu sterowania zdalnego MUT-CAN. Komunikację ze sterownikiem obiektowym STO4 umożliwia interfejs CANBUS...

 

Aplikacje zbudowane na bazie sterowników STO4 i modułów dodatkowych Rel8 , Opto12, Ang8, Ang12...