STO4

Sterownik obiektowy STO4 jest elementem  systemu sterowania zdalnego i monitoringu obiektów zasilania sieci trakcyjnej 3kV MUT-CAN.

Do sterownika STO4 możne być dołączone do 512 modułów dodatkowych systemu MUT-CAN.

Sterownik obiektowy STO4 zbudowany jest z typowych modułów standardu PC/104. Typowość zastosowanych modułów standardu PC/104 daje użytkownikowi gwarancje dostępności na rynku wysokowydajnych modułów oraz zapewnia nieustanny rozwój zainstalowanego systemu poprzez rozbudowę sterownika STO4 o nowe moduły (przetworniki A/D , video, GPS, GSM/GPRS itp.) oferowane przez wielu światowych dostawców.

Moduły dodatkowe systemu MUT-CAN : moduł wyjść przekaźnikowych Rel8, moduł wejść cyfrowych Opto12, moduł wejść analogowych z optoizolacją Ang8, moduł wejść analogowych Ang12 , moduły przemysłowych ekranów dotykowych wraz z sterownikiem STO4 lub siecią sterowników STO4 pozwalają zrealizować dowolny projekt system sterowania zdalnego i monitoringu.

Sterownik obiektowy STO4 komunikuje się z własnymi modułami dodatkowymi poprzez lokalną sieć CANBUS , używając wewnętrznego protokołu lokalny_CAN.

System sterowania zdalnego na terenie Stanowiska Sterowanego może się składać z jednego lub z wielu sterowników obiektowych STO4 lub mikrokomputerowych urządzeń innych producentów .

W takim przypadku do komunikacji między węzłami (sterownikami) używana jest podwójna magistrala CANBUS z protokołem PPM2 .

Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne umieszczone jest na karcie Flash-dysk o pojemności 2 Gb.

Dostęp do wielorakich danych (pliki systemowe , pliki archiwalne rejestratora zdarzeń, konsole operatorskie uruchomionych aplikacji) sterownika obiektowego STO4 uzyskuje na wiele sposobów:

 • Aktualizację oprogramowania aplikacyjnego systemu MUT-CAN oraz danych konfiguracyjnych uruchomionych aplikacji  najwygodniej przeprowadzić wykorzystując oprogramowanie firmy KOMSTER pracujące na oddalonym komputerze z systemem operacyjnym WINDOWS po sieci Ethernet.

Oprogramowanie aktualizacyjne umożliwia tworzenie bezpiecznych kopii aplikacji  oraz innych danych na komputerze Klienta a następnie transfer aktualnych plików do sterownika STO4

 • Diagnostykę rozproszonego systemu sterowania zbudowanego w oparciu o sterowniki STO4 i/lub mikrokomputerowe systemy innych producentów można realizować poprzez wykorzystanie oprogramowania diagnostycznego firmy KOMSTER.

Komputer z systemem WINDOWS i oprogramowaniem diagnostycznym, połączony z węzłem sieci kolejowy_CANBUS (sterownik STO4 pracujący jako urządzenie nr 212- komunikacja z NC)  przy użyciu sieci Ethernet (skrętka lub WiFi)  umożliwia monitoring „ruchu” na magistrali kolejowy_CAN oraz zarządzanie modułami dodatkowymi podłączonymi do sieci lokalny_CAN (Rel8,Opto12, Ang8, Ang12).

 • Konwersację  użytkownika z uruchomionymi na sterowniku STO4 aplikacjami możliwa jest poprzez użycie dotykowego, przemysłowego monitora. Każda uruchomiona aplikacja ma do dyspozycji konsole znakowe i „okna graficzne” .
 • Ponadto dla dużych systemów monitoringu i sterowania zdalnego i lokalnego zabudowanych w Stanowiskach Sterowanych,  system MUT-CAN oferuje wielomonitorowe (1-6 monitorów), lokalne stanowisko dyspozytorskiego  umożliwiające lokalny monitoring i sterowanie.

Konfiguracja systemu sterowania zdalnego MUT-CAN na poziomie Stanowiska Sterowanego może składać się z jednego sterownika obiektowego STO4 realizującego wszystkie funkcje lokalnej automatyki i sterownia.

Dla przykładu system MUT-CAN na terenie kolejowej podstacji trakcyjnej zbudowany z jednego sterownika STO4 i sieci lokalnej lokalny_CAN z podłączonymi modułami dodatkowymi Rel8, Opto12,Ang8,Ang12 , ekranami przemysłowymi , terminalem podstacyjnym umożliwia :

 • sterowanie wyłącznikami rozdzielni 3kV , średniego napięcia ,potrzeb własnych, polach zespołów prostownikowych
 • sterowanie napędami odłączników sieci trakcyjnej 3kV
 • prezentacje i rejestrację wyników pomiarów
 • nadzór na system ppoż i p,wam.
 • sterowanie automatyką grzewczo-wentylacyjną
 • realizację funkcji elektronicznych  uzależnień wyłączników szybkich podstacja trakcyjna - kabina sekcyjna lub podstacja trakcyjna - podstacja trakcyjna
 • komunikację z Nastawnią Centralną i innym systemami zainstalowanymi na terenie podstacji
 • sterowanie lokalne podstacją trakcyjną i współpracującymi  kabinami sekcyjnymi ( terminal podstacyjny)

Dla realizacji bardziej skomplikowanych instalacji systemu MUT-CAN system wyposażany jest w wiele sterowników obiektowych SOT4 połączonych magistralą kolejową kolejowy_CAN.

Wówczas sterowniki obiektowe STO4 (węzły magistrali kolejowy_CAN) oprócz funkcji sterowniczy przejmują realizację funkcji lokalnej automatyki. (np. automatyka zasilacza trakcyjnego 3kV).

Spółka KOMSTER sterowniki obiektowe STO4 wykorzystuje do realizacji projektów sterowania zdalnego i lokalnego dla podstacji trakcyjnych , kabin sekcyjnych , stacji  transformatorowych oraz innych obiektów energetyki kolejowej.

Wszystkie moduły rozszerzeń sterownika obiektowego STO4 umieszczone są w profesjonalnej , aluminiowej obudowie z wyprowadzonymi na zewnątrz dedykowanymi złączami I/O niezbędnymi do realizacji  powierzonych funkcji.

Zastosowana przemysłowa obudowa charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Obudowa wykonana jest z porowatego, anodowanego aluminium wyposażona w radiatory, zaprojektowana do pracy w ekstremalnych warunkach
 • Podwójny system izolacji i absorpcji wstrząsów
 • Optymalne wymiary obudowy , możliwość dopasowania obudowy do ilości umieszczonych w niej modułów
 • Możliwość indywidualnego dobrania ilości wyprowadzony na zewnątrz złączy I/O
 • Akcesoria umożliwiające solidne i bezpieczne umieszczenie modułów wewnątrz obudowy

Oprogramowanie aplikacyjne uruchamiane na sterowniku obiektowym STO4 pracuje pod kontrolą sieciowego wielozadaniowego systemu czasu rzeczywistego QNX Neutrino RTOS ver. 6 .Platforma czasu rzeczywistego QNX jest zbudowana na systemie czasu rzeczywistego Neutrino(TM), najbardziej zaawansowanego RTOS (ang. Real Time Operating System) na rynku. QNX Neutrino RTOS pozwala projektować najbardziej niezawodne, skalowalne i deterministyczne systemy i jest oczywiście zgodny z obowiązującymi standardami: POSIX, TCP/IP, X WINDOWS, SQL, itd. System oferuje doskonałe reakcje w czasie rzeczywistym. Ilość i rodzaj uruchamianych w sterowniku obiektowym STO4 aplikacji jest zależna od funkcji które sterownik ma realizować. Opis zasady działania i sposób konfiguracji konkretnych aplikacji opisany jest szczegółowo w DTR właściwych systemów.

Konfiguracja sterownika obiektowego STO4 - standartowa[1]

1). Moduł CPU NS Geode GX1-300 MHz [2]

2). Moduł PC/104-8x RS-232 – elektroniczne uzależnienia wyłączników szybkich

3). Moduł PC/104-2xCANBUS – lokalna magistrala do współpracy z modułami dodatkowymi /Rel8/Opto12/Ang8/Ang12 …itp.

4). Moduł PC/104 2xCANBUS – magistrala dla komunikacji wewnątrz obiektów energetyki kolejowej

Zasilanie  +5V (+/- 5%)  DC
Pamięć RAM Do 128MB
Pamięć masowa Compact Flash 2GB
Interfejs użytkownika

Wyświetlacz :1024 x 768, VGA/ 18 bit TFT LCD

Ekran dotykowy: 640x480

Klawiatura : gniazdo mini-DIN , standard PS/2

Maksymalna ilość modułów dodatkowych /Rel8/Opto12/Ang8/Ang12 512 adresowalnych modułów dodatkowych połączonych do magistrali lokalny_CAN
Interfejsy komunikacyjne:  
Porty szeregowe RS232C

2- porty na module CPU , 1- RS232C , 2-RS232C/422/482

8 – portów na module PC/104-8xRS232C[3]

Port równoległy 1 port , obsługa standardów SPP/EPP/ECP
USB 2 porty USB , wersja USB 1.0
CANbus

4- porty na 2 modułach PC/104,

2 porty do współpracy z urządzeniami podłączonymi do magistrali CANbus kolejowej

2 porty do podłączenia modułów dodatkowych do magistrali lokalny_CAN

Ethernet 2 porty PCI 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły: PPM2, PPM3-kaskada, IEEE 802.3 U, lokalny_CAN, EUU,BUSZ
Aktualizacja oprogramowania sterownika obiektowego Oprogramowanie firmowe z komputera zewnętrznego poprzez sieć Ethernet
Obudowa:  
Materiał:

Korpus –Anodowane aluminium - 3,175 [mm]

Pokrywy ze złączami – Anodowane aluminium  - 1,524 [mm]

Mocowanie: Elastyczna podstawka mocowana na 4 śruby
Masa: 1.4kg
Wymiary (dł x sz x gł) 152 x 152 x 102 [mm]
Temperatura pracy: 0 ºC – 60 ºC

 


[1] Standardowa konfiguracja sterownika obiektowego pozwala realizować następujące zadania:

- monitoring , sterowanie zdalne i lokalne wszystkimi urządzeniami na terenie Stanowiska Sterowanego

- uzależnienia wyłączników szybkich w podstacji i kabinach sekcyjnych

- współpraca z zabezpieczeniami inny producentów

- rejestracja i  przesył pomiarów

[2] Typ procesora podano przykładowo , możliwe jest zastosowanie dowolnego modułu, dowolnego producenta standartowych modułów PC/104

[3] Liczba portów w zależności od potrzeb może ulec zwiększeniu poprzez zainstalowanie dodatkowych modułów