ESO

Mikrokomputerowe urządzenie sterownicze ESO jest przeznaczone do sterowania lokalnego i zdalnego lub wyłącznie do sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej 3kV i odłączników linii odbiorów nietrakcyjnych komunikacja GPRS...

 

PRZEZNACZENIE 

Urządzenie sterowania napędami odłączników  sieci trakcyjnej ESO jest elementem  systemu sterowania zdalnego i monitoringu obiektów zasilania sieci trakcyjnej MUT- CAN.

Sterowanie może odbywać się zarówno lokalnie z nastawni dysponującej-wykonawczej, podstacji trakcyjnej, kabiny sekcyjnej, posterunku ruchu, punktów sterowania,  jak i systemów nadrzędnych 

Nastawnia Centralna lub terminal  podstacyjny .

Do kontroli położenia i wykonania czynności

łączeniowych, wykorzystywana jest oddzielna linia trójprzewodowa a  informacja o stanie odłącznika ze styków pomocniczych zainstalowanych w samym napędzie.

Podstawowe funkcje urządzenia ESO:

 • zasilanie napędu
 • sterowanie napędem odłącznika
 • blokadę sterowania wybranym napędem
 • kontrolę oraz sygnalizację stanu
 • sterowanie 24 napędami
 • tryb pracy zdalnie / lokalnie
 • kontrolę uszkodzeń kabli łączących ESO z napędami odłączników
 • programowany dobór  napięcia liniowego podstawowego oraz  podwyższonego dla każdego napędu
 • możliwość rozbudowy sterowania kolejnymi napędami bez konieczności zabudowy nowych  urządzeń ESO. Uzupełnienie systemu polega na zabudowie jedynie modułów WE/WY i zmianie konfiguracji urządzenia ESO
 • elastyczność w prezentacji informacji poprzez zastosowanie dotykowego ekrany urządzenia ESO
 • mnogość interfejsów oraz wykorzystywany system operacyjny czasu rzeczywistego QNX, umożliwia ESO komunikację z dowolnym systemem nadrzędnym ( Nastawnia Centralna, lokalna sieć CAN-bus, MODBUS, itp.
 • możliwość uruchomienia wirtualnego urządzenia ESO na istniejącym sterowniku kabinowym w kabinach sekcyjnych wyposażonych w instalację EUU produkcji KOMSTER
 • autodiagnostyka działania komponentów systemu
 • zdalna aktualizacja oprogramowania aplikacyjnego
 • możliwość konfiguracji i kontroli pracy urządzenia w tym stanu monitorowanych napędów wykorzystując oprogramowanie firmy KOMSTER pracujące na oddalonym komputerze z systemem operacyjnym WINDOWS po sieci Ethernet (przewodowej lub bezprzewodowej)
 • sterowanie napędami silnikowymi typu  ONS , NST

WSPÓŁPRACA  Z  SYSTEMAMI  NADRZĘDNYMI

Urządzenie ESO , w zależności od konfiguracji , może się komunikować z  systemami nadrzędnymi :

 • Nastawnia Centralna
 • Lokalna sieć CAN-Bus podstacji trakcyjnej , kabiny sekcyjnej
 • Inna lokalna sieć stacyjna z dowolnym przemysłowym protokołem komunikacyjnym

ESO współpracuje z Nastawnią Centralną za pośrednictwem  wszelkich dostępnych systemów łączności:

 • łączność pakietowa TCP/IP
 • szybkie łącza modemowe
 • tradycyjna sieć teletransmisji oparta na telegrafii wielokrotnej TgFM,
 • za pomocą łączności bezprzewodowej opartej o bezpieczne technologie bezprzewodowe GSM/GPRS/APN z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego kompatybilnego z systemami BUSZ.

Realizacja bezpiecznej i niezawodnej łączności opiera się na spełnieniu następujących wymogów: 

 • zastosowanie kart SIM ze statycznym adresem IP w ramach hermetycznej sieci APN, 
 • zachowanie wielostopniowego systemu ochrony dostępu do zasobów Stanowisk Sterowanych , 
 • dobór sprzętu mikrokomputerowego (zarówno w ESO jak i NC) wyposażonego w programowo-sprzętowy „watchdog” gwarantujący permanentną obecność w sieci bezprzewodowej GSM/GPRS,

Aplikacje komunikacyjne jądra systemu mogą obsługiwać zarówno jeden typ transmisji jak i tworzyć połączenia hybrydowe składające się z wielu typów łączności.

 

WYKONANIA URZĄDZENIA ESO

Urządzenie sterowania napędami odłączników sieci trakcyjnej ESO dzieli się na dwie kategorie :

I. SYSTEM  ESO - wraz z modułami WE/WY do współpracami  z napędami odłączników sieci trakcyjnej uruchamiana na istniejącym sterowniku produkcji KOMSTER zabudowanym w  Podstacji Trakcyjnej, Grupie odłączników, Kabinie Sekcyjnej,

Komunikacja oprogramowania systemowego sterownika KOMSTER z aplikacją ESO odbywa się po wewnętrznej magistralnej CAN-Bus przy użyciu protokołu  PPM2.

Liczba napędów obsługiwanych poprzez tak zainstalowaną aplikację ESO jest zależna jedynie od zabudowanych i podłączonych  modułów WE/WY- podstawowo aplikacja ESO obsługuje 24 napędy.

II. ESO - zabudowa w  samodzielnej szafie sterowniczej (foto)

W zależności od liczby sterowanych odłączników oraz sposobu komunikacji,  urządzenia ESO dostarczane są w różnych wykonaniach,  które wynikają z oznaczenia wyrobu:

- ESO / 24 / T lub G lub V lub C lub X

    24 – liczba sterowanych napędów 

    T -  komunikacja z NC systemem  telegrafii wielokrotnej

    G -  komunikacja z NC systemem  GPRS

    V -  komunikacja z NC systemem  sieci VPN

    C – komunikacja z wewnętrzną magistralą CAN-BUS

    X – sterowanie tylko lokalne

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie aplikacyjne uruchamiane na urządzeniu ESO pracuje pod kontrolą  sieciowego wielozadaniowego systemu czasu rzeczywistego QNX Neutrino RTOS ver. 6 .Platforma czasu rzeczywistego QNX jest zbudowana na systemie czasu rzeczywistego Neutrino(TM), najbardziej zaawansowanego RTOS (ang. Real Time Operating System) na rynku. QNX Neutrino RTOS pozwala projektować najbardziej niezawodne, skalowalne i deterministyczne systemy i jest oczywiście zgodny z obowiązującymi standardami: POSIX, TCP/IP, X WINDOWS, SQL, itd. System oferuje doskonałe reakcje w czasie rzeczywistym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230V AC
Napięcie sterowania napędów 230; 250; 270; 320VAC
Wymiary (zależne od wykonania)  600 x 400 x 400
Wykonanie wewnętrzne IP30
Stopień ochrony  
Interfejs użytkownika Ekran dotykowy: 640x480
Interfejsy komunikacyjne Porty szeregowe RS232C/422/482/485CAN-bus
Obsługiwane protokoły  PPM2, PPM3-kaskada, Profibus, EUU,BUSZ