TOFE/TOFA

Mikrokomputerowe Urządzenia Telemechaniki MUT-QNX, typu TOFA i TOFE przeznaczone są do sterowania zdalnego urządzeniami elektroenergetycznymi w rozproszonych obiektach przemysłowych. W przedsiębiorstwie PKP urządzenia.

 

 

TOFA i TOFE są stosowane w nastawniach dysponujących i wykonawczych, obsługiwanych z odległej Nastawni Centralnej (NC) i służą do dwustronnej wymiany informacji pomiędzy tymi obiektami i Nastawnią Centralną.

Podstawowe funkcje urządzeń typu TOFA i TOFE :

  • odczyt i nadawanie meldunków o stanie urządzeń zainstalowanych w nastawni,
  • odbiór i wykonywanie poleceń nadawanych przez Nastawnię Centralną,
  • retransmisję do Nastawni Centralnej wartości wielkości pomiarowych.

Podstawowe cechy urządzeń typu TOFA i TOFE :

  • w urządzeniu zastosowano dwa mikrokomputerowe sterowniki (główny i kontrolny), dzięki którym uzyskano całkowitą pewność prawidłowego wykonania polecenia całkowitą pewność prawidłowego wykonania polecenia
  • urządzenie przystosowane jest do współpracy z innymi systemami, takimi jak: system scentralizowanego pomiaru mocy   i energii, system elektrycznego ogrzewania rozjazdów, a także z innymi realizującymi przyjęty w PKP protokół transmisji.

Urządzenia typu TOFA i TOFE połączone pomiędzy sobą oraz z mikrokomputerowymi urządzeniami Nastawni Centralnej za pośrednictwem układów telegrafii wielokrotnej, lub innego nośnika informacji jakim jest światłowód, tworzą system telemechaniki sterowania zdalnego wykorzystywany do obsługi zdalnej (telesterowanie, telesygnalizacja, telepomiary) odłączników sieci trakcyjnej i odłączników linii odbiorów nietrakcyjnych.