TOSI

Mikrokomputerowe urządzenie sterownicze TOSI przeznaczone jest do zdalnego i lokalnego sterowania obiektami Podstacji Trakcyjnych i Kabin Sekcyjnych...

 

Mikrokomputerowe Urządzenie Telemechaniki TOSI przeznaczone są do zainstalowania w obiektach podlegających obsłudze z odległego Centrum Dyspozytorskiego (CD) i służą do dwustronnej wymiany informacji pomiędzy tymi obiektami a Centrum Dyspozytorskim. Urządzenia MUT-QNX połączone pomiędzy sobą oraz z mikrokomputerowymi urządzeniami Nastawni Centralnej za pośrednictwem układów telegrafii wielokrotnej, tworzą system telemechaniki sterowania  zdalnego  (odległościowego ). System ten pracujący wg przyjętego na PKP protokołu transmisji przesyłu informacji jest wykorzystywany do obsługi zdalnej (telesterowanie, telesygnalizacja, telepomiary) urządzeń zasilania trakcji elektrycznej.

Wszystkie podzespoły urządzenia są wykonane w postaci pakietów umieszczonych w kasetach modułowych 3U i 6U. Całość mieści się w stojącej obudowie. W obudowie znajdują się zaciski wejściowe i wyjściowe pogrupowane w listwy zaciskowe. Pakiety połączone są z kasetą za pomocą złączy wielostykowych pośrednich. Maskownice pakietów mocowane są mechanicznie do kaset, co zapobiega ich wysuwaniu.

Blok zasilania składa się z dwóch grup zasilaczy, współpracujących z siecią zasilającą stało i zmiennoprądową. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi i urządzenia, zasilanie bloków współpracujących z obiektami sterowanymi  zostało rozdzielone. Zasilacze 5V dostarczają napięcie do pakietów elektroniki, tj. do bloku komputera, pakietów matrycy poleceń MP oraz pakietu matrycy meldunków MM. Zasilacze   30V (po dwa stało i zmiennoprądowe) zasilają  pakiety telegrafii TgFm (+30V,0V,-30V). Pozostałe zasilacze 30V dostarczają  napięcie do obwodów meldunkowych i pakietów przekaźnikowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA

 

Urządzenie sterowania zdalnego realizuje następujące funkcje:

 • odczyt stanów wybranych obiektów stacji lub podstacji trakcyjnej
 • nadawanie meldunków o stanie ww. obiektów do  Centrum Sterowania,
 • odbiór i wykonanie poleceń  z  Centrum Dyspozytorskiego,
 • wykonywanie otrzymanych poleceń
 • rejestrację i retransmisję do Centrum Dyspozytorskiego wartości wielkości mierzonych,
 • realizowanie funkcji uzależnień wyłączników szybkich podstacja-kabina , podstacja-podstacja.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa błędnego wykonania polecenia przez wykonawcze elementy wyjściowe, urządzenie wyposażono w dwa sterowniki: główny i kontrolny (master i slave). Polecenia napływające z Centrum za pośrednictwem linii teletechnicznych odbierane są przez blok telegrafii i dostarczane do obydwu sterowników.Wykonanie polecenia możliwe jest w przypadku otrzymania  identycznego wyniku przetworzonych informacji przez obydwa sterowniki.

 

UZALEŻNIENIA WYŁĄCZNIKÓW SZYBKICH PT-KS, PT-PT

Kaseta elektronicznego uzależnienia wyłączania wyłączników szybkich typu EUUP współpracując z szafą uzależnień typu EEUK montowaną w kabinach sekcyjnych umożliwia realizację następujących funkcji:

 • uzależnione wyłączanie wyłączników szybkich zasilających odcinek sieci trakcyjnej tego samego  toru przy samoczynnym wyłączeniu jednego z wyłączników,
 • wybór i sygnalizację rodzaju pracy : "automatycznie" lub "ręcznie",
 • wyłączenie uzależnienia  wyłącznika  (wyłączników)  w kabinie przełącznikiem  "z miejsca" lub "zdalnie",
 • zmianę  rodzaju  uzależnienia  wyłączników szybkich  z  uzależnienia podstacja-kabina na uzależnienie podstacja-podstacja,
 • sterowanie  wyłącznikami kabinowymi  przy  włączeniu uzależnienia podstacja-        podstacja
 • obsługę urządzeń USB-2, ESO
 • prezentowanie sygnalizacji stanu oraz sterowanie obiektami kabinowymi przy pomocy terminala podstacyjnego.