OPTO12

Moduł 12 niezależnych wejść transoptorowych AC/DC na napięcie 230V RMS jest elementem systemu sterowania zdalnego MUT-CAN. Komunikację ze sterownikiem obiektowym STO4 umożliwia interfejs CANBUS.

 

Wejścia modułu są odizolowane galwanicznie między sobą oraz od obudowy i sieci CANBUS.

 

Moduł umieszczony jest w charakterystycznej dla tej „nowej” serii modułów systemu

MUT-CAN (Rel8, Opto12,Ang8,Ang12,ekrany dotykowe, itp.) metalowej obudowie, zapewniającej dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Moduł Opto12 przystosowany jest do mocowania na listwie DIN TS35.

Dodatkowo moduły Opto12 jak i inne moduły „nowej” serii systemu MUT-CAN mogą być mocowane „kanapkowo” jedne do drugich przy użyciu standardowego osprzętu DIN TS35.

Możliwość „kanapkowego” mocowania modułów systemu MUT-CAN daje gwarancję racjonalnego wykorzystani dostępniej dla systemów automatyki przestrzeni.

Diagnostyka modułu Opto12 możliwa jest na kilka sposobów:

  • śledzenie akcji diody LED modułu (praca normalna, stan komunikacji ze sterownikiem STO4, itp.)
  • wykorzystanie zewnętrznego portu RS232 i firmowego oprogramowania diagnostycznego
  • uruchomienie oprogramowania diagnostycznego pracującego na oddalonym komputerze połączonym siecią Ethernet ze sterownikiem STO4.

Programowanie modułu Opto12 podzielone jest na dwa poziomy:

  • poziom Producenta ( oprogramowanie systemowe z którym moduł dostarczany jest do Użytkownika)
  • poziom Użytkownika (programowanie grupy adresów modułu, czasy poszczególnych filtrów, aktywność modułu)
Zasilanie: 12 V DC
Typ wejść: Binarne, izolowane, niezależne
Ilość wejść: 12
Zakres napięć logicznych: AC: Niski<100VRMS; Wysoki>135VRMS , dop.max. 270V

DC: Niski<130V; Wysoki>180V , dop.max. 280V

Pobór prądu przez wejście: Poniżej 1,5mA przy 230V
Przekrój przewodów podłączeniowych: 0,2 – 2,5 mm²
Komunikacja z systemami nadrzędnymi: CANBUS (CAN 2.0B- 1Mbps)
Aktualizacja oprogramowania modułu : Wewnętrzny port RS232 dostępny  po zdjęciu obudowy i zastosowaniu specjalnego kabla i oprogramowania firmowego.
Konfiguracja i monitoring modułu Zewnętrzny port RS232 (do 115 Kbps)

Adres urządzenia:

8 – bitowy :

4 bity - ustawiane programowo

4 bity - ustawiane przy użyciu przełączników

Separacja galwaniczna:  
Wejść do obudowy: 3000V AC, 50Hz lub 4250V DC w czasie 60s
Między obwodami: 1500V AC, 50Hz lub 2150V DC w czasie 60s
Obudowa:  
Materiał: Blacha stalowa ZIIT=1,2
Mocowanie: Do listwy DIN TS35
Masa:  
Wymiary (dł x sz x gł) 208 x 100 x 41,3 [mm]
Temperatura pracy: 5 ºC – 45 ºC