REL8

Moduł 8 wyjść przekaźnikowych Rel8 jest elementem systemu sterowania zdalnego MUT-CAN. Moduł Rel8 zawiera 8 niezależnych wyjść przekaźnikowych. Każde wyjście przekaźnikowe posiada styki zwierne i rozwierne.

 

Komunikację ze sterownikiem obiektowym STO4 umożliwia interfejs CANBUS.

Wyjścia przekaźnikowe są odizolowane galwanicznie między sobą oraz od obudowy i sieci CANBUS. Podwyższoną pewność działania, projektując systemy  „fail safe” można uzyskać na dwa sposoby:

  • wykorzystując dwa wyjścia tego samego modułu Rel8
  • wykorzystując dwa wyjścia dwóch różnych modułów Rel8 (wariant zalecany przez Producenta)

Moduł umieszczony jest w charakterystycznej dla tej „nowej” serii modułów systemu MUT-CAN (Rel8, Opto12,Ang8,Ang12.) metalowej obudowie, zapewniającej dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Moduł Rel8 przystosowany jest do mocowania na listwie DIN TS35.

Dodatkowo moduły Rel8 jak i inne moduły „nowej” serii systemu MUT-CAN mogą być mocowane „kanapkowo” jedne do drugich przy użyciu standardowego osprzętu DIN TS35.

Możliwość „kanapkowego” mocowania modułów systemu MUT-CAN daje gwarancję racjonalnego wykorzystania dostępniej dla systemów automatyki przestrzeni.

Diagnostyka modułu Rel8 możliwa jest na kilka sposobów :

  • śledzenie akcji diody LED modułu (praca normalna, stan komunikacji ze sterownikiem STO4, itp.)
  • wykorzystanie zewnętrznego portu RS232 i firmowego oprogramowania diagnostycznego
  • uruchomienie oprogramowania diagnostycznego pracującego na oddalonym komputerze połączonym siecią Ethernet ze sterownikiem STO4.

Programowanie modułu Rel8 podzielone jest na dwa poziomy:

  • poziom Producenta ( oprogramowanie systemowe z którym moduł dostarczany jest do Użytkownika)
  • poziom Użytkownika (programowanie grupy adresów modułu, określenie stanów bezpiecznych wyjść, aktywność modułu)
Zasilanie: 12 V DC
Typ wyjść: Niezależne, styk bezpotencjałowy (zwierny, wspólny, rozwierny)
Ilość wyjść: 8
Znamionowy prąd obciążenia

AC - 5A/250V

DC – 0,12A/250V , 5A/24V

Obciążalność prądowa zestyku (stała) 5A
Przekrój przewodów podłączeniowych: 0,2 – 2,5 mm²
Komunikacja z systemami nadrzędnymi: CAN-Bus (CAN 2.0B- 1Mbps)
Aktualizacja oprogramowania modułu : Wewnętrzny port RS232 dostępny  po zdjęciu obudowy i zastosowaniu specjalnego kabla i oprogramowania firmowego.
Konfiguracja i monitoring modułu Zewnętrzny port RS232 (do 115 Kbps)
Adres urządzenia:

8 – bitowy :

4 bity - ustawiane programowo

4 bity - ustawiane przy użyciu przełączników

Separacja galwaniczna:  
Wyjść do obudowy: 3000V AC, 50Hz lub 4250V DC w czasie 60s
Między obwodami: 2000V AC, 50Hz lub 2830V DC w czasie 60s
Obudowa:  
Materiał: Blacha stalowa ZIIT=1,2
Mocowanie: Do listwy DIN TS35
Masa:  
Wymiary (dł x sz x gł) 208 x 100 x 41,3 [mm]
Temperatura pracy: 5 ºC – 45 ºC