Historia

Czerwiec 1991

Utworzenie Oddziału Systemów Automatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Buczka 1 (później Słomińskiego 1) jako oddziału Przedsiębiorstwa Prywatnego KUZIOR z siedzibą w Gdańsku.

 

Marzec 1994

Przekształcenie Oddziału Systemów Automatyki w KUZIOR WARSZAWA Spółkę Akcyjną, w skrócie KUZIOR WARSZAWA S.A. z siedzibą  w Warszawie początkowo przy ul. Słomińskiego 1, a następnie przy ul. P. Michałowskiego 3

 

Grudzień 1998

Zmiana nazwy Spółki, która otrzymała brzmienie: KOMSTER Spółka Akcyjna w skrócie KOMSTER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Michałowskiego 3.

 

Marzec 2004

Przekształcenie Spółki Akcyjnej KOMSTER w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie KOMSTER Sp. z. o.o.