O nas...

W dniu 17 lutego 2004 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, firma KOMSTER otrzymała certyfikat AISA - firmy Astor - dystrybutora produktów GE-Fanuc, Satel, Wonderware. Komster S.A wykorzystuje moduły firmy GE Fanuc do budowy systemów Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP) typu RASP. W marcu 2004 r Komster S.A została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie KOMSTER Sp. z o.o. 2004-07-17. Nawiązano współpracę z firmą AIMS Management Consultans Sp. z o.o. oferującą usługi doradztwa i szkolenia w zakresie zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2000. 2005-04-01. Powołanie Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością 2005-04-18. Ogłoszenie Polityki Jakości Firmy 2005-09-20. Uzyskanie certyfikatu na zgodność z ISO 9001:2000 (wydanego przez firmę ISOQAR CEE Sp. z o.o.


 

KOMSTER Sp. o.o. uzyskała wsparcie z funduszów Unii Europejskiej na realizację projektu „Podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez zaprojektowanie i wdrożenie systemu ISO 9001:2000”. Projekt został w 50% sfinansowany przez UE.

Gepard Biznesu 2011 dla KOMSTER 

Komster Sp. z o.o. została wyróżniana w VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 za dynamiczny rozwój.

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców ,, Europejska Firma’’ opublikowała w maju 2012 roku ranking 50 tysięcy dynamicznych firm, który na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Na liście Gepardów Biznesu 2011 i Efektywnej Firmy 2011 znalazły się podmioty gospodarcze, które odnotowały najwyższy wzrost wartości rynkowej w okresie od marca 2009 - marzec 2011.

 

Komster Sp. z o.o. - dynamiczna i efektywnie rozwijająca się firma- na przestrzeni ostatnich dwóch lat odnotowała wzrost wartości rynkowej o 46 %.

Spółka specjalizuje się i posiada doświadczenie w kompleksowym wykonawstwie mikrokomputerowych systemów SCADA czasu rzeczywistego.

Realizuje inwestycje „pod klucz”, wykonując następujące usługi:

• Dostawa i montaż urządzeń mikrokomputerowego systemu telemechaniki, telesygnalizacji i telepomiarów MUT-QNX,

• Dostawa i montaż sprzętu mikrokomputerowego urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP wraz z oprogramowaniem dla wszystkich elementów systemu,

• Modernizacje obiektów energetyki kolejowej (podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, grupy odłączników, stacje transformatorowe) oraz ich przystosowanie do sterowania zdalnego.