Instalacje

Mikroprocesorowe sterowniki obiektowe produkowane przez Spółkę  „KOMSTER” pod nazwą MUT-TRAK posiadają „świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w przedsiębiorstwie PKP” Nr 3/94 z dn. 28.11.1994 r.

 

System mikroprocesorowego sterowania urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej i elektroenergetyki kolejowej został zastosowany w następujących rejonach obsługi:

 

NC Bydgoszcz – objęto sterowaniem :

16 Podstacji Trakcyjnych,

9 stacji transformatorowo-rozdzielczych,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Gdynia – sieć trakcji trolejbusów – objęto sterowaniem :

10 Stacji prostownikowych z łączem rezerwowym GSM/GPRS,

 

NC Gliwice – objęto sterowaniem :

8 Podstacji Trakcyjnych,

19 Kabin Sekcyjnych,

52 grup odłącznikowych na stacjach,

22 stacji SBL sterowanych poprzez sieć GSM/GPRS,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Iława – objęto sterowaniem :

23 Podstacji Trakcyjnych z łączem rezerwowym GSM/GPRS,

17 Kabin Sekcyjnych,

41 grup odłącznikowych na stacjach,

2 stacje transformatorowo-rozdzielcze,

9 rozłączników sterowanych poprzez sieć GSM/GPRS,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Katowice – objęto sterowaniem :

31 Podstacji Trakcyjnych z łączem rezerwowym GSM/GPRS,

24 Kabin Sekcyjnych,

86 grup odłączników na stacjach,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Kraków – objęto sterowaniem :

24 Podstacji Trakcyjnych,

17 Kabin Sekcyjnych,

89 grup odłącznikowych na stacjach,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Rzeszów – objęto sterowaniem :

15 Podstacji Trakcyjnych,

12 Kabin Sekcyjnych,

34 grup odłącznikowych na stacjach,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Sopot – objęto sterowaniem :

15 Podstacji Trakcyjnych,

7 Kabin Sekcyjnych,

33 grup odłącznikowych na stacjach,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX

 

NC Szczecin – objęto sterowaniem :

31 Podstacji Trakcyjnych z łączem rezerwowym GSM/GPRS,

19 stacje transformatorowo-rozdzielcze,

30 rozłączników sterowanych poprzez sieć GSM/GPRS,

Sieć LAN w Centrum Sterowania – MUT-QNX