Polityka jakości

 

Misja - integrujemy systemy

Misją firmy Komster jest pomoc naszym Klientom w bezpiecznym zarządzaniu całą infrastrukturą: systemami, urządzeniami oraz obiektami sterowanymi,  poprzez tworzenie i utrzymanie zintegrowanych systemów sterowania i nadzoru stworzonych po dokładnym zrozumieniu potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

Wizja

Wizją firmy Komster jest stać się wiodącym wykonawcą systemów sterowania dla rynku kolejowego.

Dostarczamy naszym Klientom przyjazne dla użytkownika wielopoziomowe, dopasowane hierarchicznie do struktury organizacyjnej systemy sterowania i nadzoru, integrujące zróżnicowane pod względem sprzętowym oraz programowym środowiska stworzone przez różnych producentów, dostawców i twórców oprogramowania.

Wartości

Orientacja na klienta

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zapewniając elastyczne i efektywne kosztowo usługi, dostarczamy naszym klientom wartość dodaną. Nasze działania opierają się na obustronnie korzystnym partnerstwie z klientem przy zachowaniu poufności.

Dbałość o wyniki

Podstawą naszego sukcesu jest dochodowość ukierunkowana na długofalowy wzrost. Efektywność i konkurencyjność pomagają nam doskonalić działania biznesowe oraz rozwijać firmę. Dochodowość może być utrzymywana jedynie dzięki ciągłemu zapewnianiu satysfakcji klientów i pracowników. Dążymy do ciągłej poprawy wyników, uważnie oceniamy rezultaty naszej pracy.

Ciągły rozwój

Nasz sukces opiera się na nieustannym rozwoju. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wiedzy, aktywności i motywacji naszych pracowników. Ciągłe zmiany wymagają innowacyjności i woli rozwoju.

Jakość

Komster działa zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Kierownictwo firmy wyznacza cele jakościowe i operacyjne, które umożliwiają ciągły rozwój systemu jakości i bazy wiedzy.

Każdy z nas, nieustannie odpowiadając codziennym wyzwaniom, jest przywódcą poprzez dążenie do osiągania najlepszych wyników we wszystkich aspektach działań. Wymagamy od siebie i innych przestrzegania najwyższych standardów etycznych, a także dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i procesów.

 

Zarząd KOMSTER Spółka z o.o. gwarantuje, że tak sprecyzowana Polityka Jakości jest zrozumiała i stosowana przez wszystkich pracowników wykonujących swoją pracę w sposób odpowiedzialny i zgodny z oczekiwaniami Klienta.

Prezes Zarządu